PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Znamy pierwszą wersję Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

20-06-2018
Aktualności Polska » Polska

W dniu 19.06.2018r. Urząd Morski w Gdyni opublikował pierwszą wersję PZPPOM. Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19 czerwca 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 129 i 130, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronach internetowych  Urzędu: www.umgdy.gov.pl (Projekty → Plany morskie).

 

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu   5 lipca 2018 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, przy ul. Piastów 49. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie pzp-sk3.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Powrót