PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Zbigniew Gryglas: rządowi RP zależy na silnej pozycji polskich podmiotów w łańcuchu dostaw dla MEW

29-01-2020
Aktualności Polska » Polska

Podsekretarz Stanu w MAP Zbigniew Gryglas zapowiedział  w rozmowie z serwisem newseria.pl starania rządu o utrzymanie możliwie jak najwyższego poziomu tzw. local content w łańcuchu dostaw dla projektów morskich farm wiatrowych.

 

Mają to umożliwić m. in. regulacje dot. tzw. planów łańcucha dostaw dla projektów offshore wind, zawarte w projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przekazanego do konsultacji publicznych przez projektodawcę - Ministerstwo Aktywów Państwowych.

 

Na bazie projektowanych regulacji inwestorzy będą zobowiązani na etapie występowania o wsparcie finansowe dla swoich projektów do składania tzw. "planu udziału materiałów i usług lokalnych", który na poziomie deklaratywnym będzie określał działania inwestora nakierowane na budowanie relacji biznesowych z lokalnymi dostawcami oraz angażowanie ich w realizację swoich projektów.

 

Źródło: gramwzielone.pl

Powrót