PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Zbadano potencjał offshore wind na Litwie

23-07-2019
Aktualności Świat » z zagranicy

Według najnowszych badań, które na zlecenie rządu litewskiego przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Kłajpedzie, na litewskim terytorium Morza Bałtyckiego istnieje możliwość zainstalowania elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 3,35 GW. Szacuje się, że farmy wiatrowe mogłyby rozpocząć produkcję energii elektrycznej przed 2030 rokiem.

 

Badania wykazały, że najlepsza lokalizacja dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej znajduje się 30 km od brzegu miasta Šventoji. Prędkość wiatru osiąga tam 9-10 m/s, a głębokość morza wynosi 25-40 metrów.

 

Naukowcy przedstawili także analizę podłoża, głębokości oraz warunków hydrometeorologicznych Morza Bałtyckiego, w tym wiatru, fal, przepływów, temperatury i zasolenia. Ponadto zaprezentowali Ministerstwu Energii propozycje kilku alternatywnych obszarów morskich, które mogłyby zostać wykorzystane do budowy morskich farm wiatrowych o mocy 200, 300,400 lub 500 MW.

 

Kolejnym działaniem w kwestii związanej z budową morskich elektrowni wiatrowych będzie zainicjowanie przez Litewską Agencję Energetyczną przygotowania specjalnego planu zagospodarowania terenu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych, kolejnym krokiem będzie przygotowanie wniosków dotyczących części terytoriów morskich, proponowanych mocy wytwórczych, a także pozwoleń i procedur przetargowych. Litewski rząd zamierza zatwierdzić wszystkie dokumenty.

 

Źródło: renews.biz

Powrót