PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Zarejestrowanie PTMEW w Krajowym Rejestrze Sądowym, zmiana siedziby

24-01-2012
Aktualności Polska » Polska

 

W dniu 24 stycznia 2012 r, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydz. Gosp. KRS zarejestrował  zmianę nazwy PTEW na Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej  (PTMEW) – Nr KRS 0000256472 oraz dokonał rejestracji nowego statutu.


Od stycznia br. siedziba PTMEW znajduje się w oddanym już do użytku budynku „OLIVIA GATE”, – części kompleksu „OLIVIA BUSINESS CENTRE”  przy al. Grunwaldzkiej 472.
 

Powrót