PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

XVII Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO 2013

09-09-2013
Archiwum wydarzeń » 2013

 

W dniach 3-5 września br. odbyły się XVII Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO 2013, których tematyka w znacznym stopniu dotyczyła perspektyw rozwoju przemysłu morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Oficjalnym partnerem BALTEXPO 2013 było Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 

Pierwszego dnia Targów BALTEXPO 2013 odbyła się Konferencja „Rynek offshore w Polsce”,
W trakcie pierwszej sesji konferencji , podejmującej kwestie perspektyw i uwarunkowań realizacji inwestycji oraz mechanizmów wsparcia morskiej energetyki wiatrowej, głos zabrali m.in. Piotr Słupski – MS TFI, Mariusz Wójcik – FNEZ, Anna Kamińska – Invest in Pomerania oraz. Sesję otworzył Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, a dyskusję podsumował Mariusz Witoński – PTMEW.

 

W drugiej sesji, dotyczącej technologii dla rzecz sektora offshore oraz źródeł finansowania, głos zabrali m.in. Zbigniew Karpiński – CTO, Zdzisław Bahyrycz – CRIST, oraz Szymon Kamiński – BZ WBK Leasing. W dyskusji wzięli udział również przedstawiciele instytucji naukowych, m.in. Juliusz Gajewski – Instytut Morski w Gdańsku, prof. Jarosław Mikielewicz oraz prof. Piotr Doerffer – IMP PAN, dr Marek Dzida - PG.
Partnerami konferencji „Rynek offshore w Polsce” były: Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, CTO S.A. oraz Fundusz Inwestycyjny MARS.

 

Drugiego dnia Targów BALTEXPO 2013, odbyła się Konferencja „Energia z offshore - nowe wyzwania i perspektywy współpracy polsko-norweskiej”, zorganizowana w ramach Polsko-Norweskiego Forum Gospodarki Morskiej. W sesji pierwszej, poświęconej stricte morskiej energetyce wiatrowej, głos zabrali m.in. Janusz Pilitowski – Ministerstwo Gospodarki, Przemysław Ciszewski – PSE, Morten Nesvik – Statoil oraz Kristin Froysa – NORCOWE.
W sesji drugiej przedstawione zostały m.in. prezentacje wiodących polskich przedsiębiorstw działających na europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej – głos zabrali Marek Żóraw - Energomontaż-Północ Gdynia oraz Jacek Mach – CRIST.

 

 

Powrót