PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Wzrost efektywności brytyjskiego offshore`u w 2013 roku

25-04-2014
Aktualności Świat » z zagranicy
 

Dane zawarte w najnowszym raporcie na temat trendów w brytyjskiej energetyce, opublikowanym przez Departament Energetyki i Zmian Klimatycznych (DECC), wykazują niezbicie silny rozwój sektora energetyki wiatrowej w tym kraju. Od grudnia do końca lutego poziom produkcji energii z wiatru rok do roku wzrósł w sumie o ponad 50%.

 

W 2013 roku odnotowano ogromny wzrost (46%) produkcji energii w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, z poziomu 7.5 TWh w roku poprzednim do 10.9 TWh. DECC upatruje przyczyn tak intensywnego rozwoju we wzroście mocy przyłączeniowych oraz średniej prędkości wiatru (o 0,4 węzła w stosunku do 2012 roku).

 

Źródło: renews.biz

Powrót