PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Wsparcie od Marszała Województwa Pomorskiego dla polskiego przemysłu offshore

04-04-2014
Aktualności Polska » Polska

Pismo zostało skierowane również do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Skarbu Państwa oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Marszałek Struk wyraża w nim pełne poparcie dla inwestycji w sektor morskiej energetyki wiatrowej na wybrzeżu, wskazując na ich zgodność z przyjętą w 2012 roku Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

 

Marszałek w imieniu Zarządu Województwa uznał cel 6 GW mocy z polskich farm wiatrowych jako realny pod warunkiem wsparcia logistyczno-przemysłowego w głębi kraju. Podkreślona została również waga stabilnego systemu prawnego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W piśmie dostrzeżono również gospodarczy potencjał rozwoju polskiego sektora offshore. Marszałek Struk zwrócił uwagę na możliwość stworzenia wielu nowych miejsc pracy oraz wygenerowania znaczącego wzrostu gospodarczego zarówno w skali regionalnej, jak i krajowej.

 

Poparcie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej wcześniej zgłosił również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

Powrót