PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Wielka Brytania: 60-procentowy wzrost mocy morskiej energii wiatrowej

27-12-2012
Aktualności Świat » z zagranicy

 

Zgodnie z tegoroczną aktualizacją dla Renewable Energy Roadmap, opublikowaną przez Sekretarza Energetyki Edwarda Davey’a, energia ze źródeł odnawialnych przybiera coraz większe rozmiary w Wielkiej Brytanii.

Znaczne postępy poczyniono w sektorze odnawialnych źródeł energii w całej Wielkiej Brytanii od lipca 2011 do lipca 2012 roku. Istotny wzrost odnotowano w energii wiatrowej osiągając łącznie 2,5 gigawatów. To oznacza 60% wzrost mocy energii wiatrowej na morzu w porównaniu do roku poprzedzającego.

 

Źródło

 

Powrót