PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Wiceminister Tobiszowski: specustawa offshore w 2019 roku

09-11-2018
Aktualności Polska » Polska

Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski w przemówieniu skierowanym do uczestników XIII Konferencji PSEW, która odbyła się w dniach 6-8 listopada br. w Serocku, przedstawił wstępne plany Ministerstwa dotyczące przygotowania projektu specustawy regulującej rynek morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

 

Według wiceministra Tobiszowskiego pierwsze założenia do projektu ustawy możemy poznać już w pierwszym kwartale 2019 roku. Całość projektu miałaby zostać przygotowana do końca przyszłego roku, natomiast jej wejście w życie mogłoby nastąpić w 2020 roku.

 

Wiceminister Tobiszowski potwierdził wcześniejsze zapowiedzi ministerstwa, zgodnie z którymi przyszłość polskiej energetyki będzie zasadzała się na symbiozie pomiędzy źródłami konwencjonalnymi, głównie węglowymi oraz energetyką odnawialną. W ramach tego drugiego komponentu dużą rolę odegra morska energetyka wiatrowa, którą chrakteryzuje wysoka stabilność oraz wydajność zbliżona do poziomu źródeł konwencjonalnych.

 

Według wstępnych planów ME projekty morskich farm zostaną podzielone na dwie grupy. Do pierwszej z nich należały będą te z pozwoleniami na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp oraz wydanymi decyzjami środowiskowymi. Inwestorzy z tej grupy będą mogli liczyć na indywidualny system wsparcia finansowego. Pozostali zakwalifikowani zostaną do drugiej grupy, która o wsparcie będzie ubiegała się na zasadach aukcyjnych.

 

Wiceminister Tobiszowski oraz Dyrektor Deparatamentu Energii Odnawialnej Kaźmierski zgodnie podkreślili gospodarczą wagę inwestycji w morskie farmy wiatrowe oraz ich znaczenie dla lokalnego przemysłu, które jest jedną z istotnych przesłanek, przemawiających za realizacją projektów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

 

 

Powrót