PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej

10-01-2024
Aktualności Polska » Polska

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 11.01.2024 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW)

 

Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW) będzie dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą i reprezentującą podmioty prowadzące w Polsce działalność w zakresie produkcji komponentów, świadczenia usług, handlu lub budownictwa dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a także inne podmioty zainteresowane rozwojem sektora offshore wind.

PIMEW stanie się kontynuatorką misji podjętej przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), rozwinie jego dorobek oraz rozszerzy funkcje i zadania dotychczas realizowane przez Towarzystwo, a swoją działalność prowadzić będzie w poszerzonym składzie reprezentacji oraz organów statutowych. Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW) w kontaktach zagranicznych będzie posługiwać się nazwą w języku angielskim: Polish Offshore Wind Industry Chamber (PIMEW).

Zadania PIMEW będą prowadzone w sposób komplementarny na wielu obszarach związanych z rozwojem krajowego sektora morskiej energetyki wiatrowej, promocją local content na rynkach zagranicznych oraz rzecznictwem zbiorowych interesów członków Izby w relacjach z organami władzy RP oraz UE. 

Powrót