PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

W Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

11-01-2018
Aktualności Polska » Polska

W dniu 10.08.2018 odbyło się w Sejmie kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, tym razem poświęcone rozwojowi Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z uwzględnieniem rozwoju projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

 

W programie spotkania znalazły się dwie prezentacje poświęcone tym zagadnieniom. Pierwszą z nich w imieniu PSE S.A. przedstawił  Włodzimierz Mucha - dyrektor Deparatamentu Rozwoju Systemu PSE S.A. Autorem drugiej prezentacji był prof. dr hab. Krzysztof Madajewski z Instytutu Energetyki.

 

Dyrektor Włodzimierz Mucha przedstawił symulacje dotyczące charakterystyki pracy KSE z udziałem morskich farm wiatrowych oraz przybliżył bieżącą zdolność KSE do przyłączania źródeł wiatrowych na morzu. Prezentacja prof. Madajewskiego zawierała istotne aspekty techniczne, dotyczące przyłączania morskich farm wiatrowych do sieci na lądzie.

 

Kolejne posiedzenie Zespołu będzie miało charakter wyjazdowy. Odbędzie się ono 15.02.2018 r. w Szczecinie, w połączeniu z Konferencją pt. "Narodowy program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego", organizowaną wspólnie przez PTMEW oraz PSEW.

Powrót