PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Vestas, Areva I Energiekontor testują turbiny o mocy 8 MW

25-02-2014
Aktualności Świat » z zagranicy

 

 

 

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiony zostanie Sector Deal - model brytyjskiego, trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej, kluczowymi deweloperami oraz inwestorami, a stroną rządową.

Oprócz obszernej analizy dokumentu w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.


 

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

 

 

08:30 - 09:15
Rejestracja, kawa powitalna
   
09:15 - 09:30 Przywitanie Gości
   
09:30 - 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
  Przedstawiciel BEIS - Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii) (tbc.)
    Brytyjski rynek offshore wind - status quo/plan rozwoju

  Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
    Geneza i cel podpisania Sector Deal
    Status prawny Sector Deal
    Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
   
10:45 - 11:45 Sesja II: Sector Deal - treść porozumienia
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Szczegółówy zakres dokumentu
    Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
    Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
    Praktyczne zastosowanie Sector Deal
   
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
   
12:00 - 13:00 Sesja III: Sector Deal - architektura oraz metody wdrażania porozumienia
  Benjamin Sykes - Przewodniczący OWIC
  Przedstawiciel BEIS
    Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
    Wdrażanie - praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
   
15:20 - 15:30 Podsumowanie
   
  Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

Formularz rejestracji

 

 

Spółka Dong Energy powierzyła Vestasowi realizację swoich projektów w Wielkiej Brytanii. Vestas dostarczy turbiny tyou V164 o mocy 8 MW w celu rozbudowy farmy Burbo Bank u brytyjskiego wybrzeża.

 

Dong Energy i Vestas podpisały umowę o współpracy w tym zakresie w grudniu 2012 roku.Farma Burbo Bank o mocy 90 MW składa się z 25 turbin, zlokalizowanych w okolicach Liverpoolu.

 

Projekt przewiduje powiększenie powierzchni tej farmy o kolejne 40 kilometrów kwadratowych oraz zwiększenie jej potencjału wytwórczego do 258 megawatów. Po sfinalizowaniu prac farma będzie mogła zasilić 170000 gospodarstw domowych. Budowa ruszy w drugiej połowie 2016 roku.

 

Tymczasem niemiecki producent turbin wiatrowych – Areva oraz deweloper projektów w branży offshore – Energiekontor połączyły siły w celu przetestowania ośmiomegawatowej turbiny Arevy, którą zlokalizowano w miejscowości Asselermoor, w Dolnej Saksonii.  Celem testów jest uzyskanie certyfikatu, stanowiącego warunek wstępny do rozpoczęcia produkcji seryjnej. Według zapowiedzi turbina zostanie uruchomiona w 2015 roku.

 

Niemieckie partie polityczne wyraziły swoje opinie na temat tego projektu. Rządząca CDU negatywnie odniosła się do budowy farmy w tym miejscu ze względu na kolizję tej inwestycji z planowanym przebiegiem autostrady A20.

 

Zieloni zaakceptowali projekt, jednak zażądali od inwestora przedstawienia kompleksowego planu ochrony mieszkańców terenów przyległych przed negatywnymi skutkami oddziaływań farm wiatrowych. Socjaldemokraci wstrzymali się z wydaniem opinii do czasu rozpoczęcia konsultacji politycznych, które rozpoczną się w tym tygodniu.

 

Źródło:  offshorewind.biz

Powrót