PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Uwagi PTMEW do PZPPOM

03-08-2018
Aktualności Polska » Polska

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej uważa za konieczne wskazanie w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich realnego potencjału lokalizacyjnego dla całkowitego wolumenu mocy wytwórczych w morskich elektrowniach wiatrowych na poziomie co najmniej 15 GW możliwego do zrealizowania do roku 2035.

 

W związku z tym PTMEW za niezbędne uznaje istotne powiększenie rezerwy akwenów E do łącznej powierzchni ok. 2700-2900 km2, na których najpóźniej w perspektywie roku 2025 mogłyby zostać podjęte działania zmierzające do przygotowania i uruchomienia projektów morskich farm wiatrowych.

 

Szczegóły uwag w załączonym dokumencie.

Powrót