PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Ustawa o OZE wg Andrzeja Czerwińskiego może wejść w życie w połowie 2013 r.

11-10-2012
Aktualności Polska » Polska


Według szefa parlamentarnego zespołu ds. energetyki Andrzeja Czerwińskiego (PO) ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) może wejść w życie w połowie 2013 r. Wszystko zależy od Komisji Europejskiej.

Czerwiński spodziewa się przyjęcia przez parlament Prawa energetycznego jak i również Prawa gazowego w pierwszym kw. 2013 r.

W skład tzw. trójpaku energetycznego wchodzą: projekt nowego Prawa energetycznego, projekt Prawa gazowego oraz projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Nad nowymi rozwiązaniami pracował resort gospodarki. Ministerstwo zakładało, że nowe ustawy wejdą w życie w lipcu br. Projekty ustaw energetycznych wzbudzały jednak wątpliwości przedsiębiorstw.

Opublikowany w lipcu projekt o odnawialnych źródłach energii reguluje wsparcie dla wytwarzania energii z OZE. Poziom wsparcia finansowego dla OZE będzie się różnił w zależności od rodzaju źródła energii. Będą o tym decydować tzw. współczynniki korekcyjne. Przykładowo, w latach 2013-14 współczynnik będzie wynosił 0,9 dla energii z lądowych farm wiatrowych o mocy powyżej 500 kW, 1,15 dla elektrowni biomasowych w kogeneracji o mocy powyżej 10 MW, 2,3 dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 20 MW, a 1,8 dla elektrowni wiatrowych na morzu. Najwyższe wsparcie otrzymywałyby instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 100 kW - współczynnik ten byłby na poziomie 2,85. W kolejnych latach większość współczynników dla określonych źródeł energii odnawialnej będzie stopniowo spadać.

Źródło
 

Powrót