PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Ustawa o OZE trafiła do Sejmu

09-07-2014
Aktualności Polska » Polska
 
Dokument trafił do parlamentu 8 lipca. Obecnie projekt ustawy jest opiniowany przez Biuro Legislacyjne.
 
 
Projekt ustawy o OZE przewiduje m.in. wprowadzanie aukcyjnego systemu wsparcia OZE (organizowanego i prowadzonego przez prezesa URE), ograniczenie wsparcia dla współspalania  oraz utratę wsparcia dla hydroelektrowni o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW.
 
 
Źródło: wnp.pl
 

Powrót