PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Ustawa o OZE do poprawki

17-04-2015
Aktualności Polska » Polska
Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że celem nowelizacji uchwalonej przez sejm 20 lutego ustawy jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych (prawnych i redakcyjnych) związanych z brzmieniem niektórych przepisów.
 

Zmianie ulegną przede wszystkim zapisy dotyczące prosumentów.Ustawa w obecnym brzmieniu podzieliła prosumentów na dwie grupy w zależności od mocy posiadanych instalacji: do 3 KW oraz od 3 kW do 10 kW. Pierwsi otrzymają wsparcie w wysokości 75 gr za za każdą sprzedaną 1 kWh, a drudzy od 40 do 70 gr za 1 kWh. Przepisy te są jednak niewykonalne, gdyż nie wiadomo czy wyznaczone stawki przysługują tylko za nadwyżkę, czy całość wyprodukowanej energii.

 

Inną wątpliwością jest to, czy rozbudowa instalacji do mocy większej niż 10 kW całkowicie pozbawi jej właściciela wsparcia finansowego, czy tylko części odpowiadającej nadwyżce zainstalowanej mocy.

 

Źródło: pulsbinzesu.pl

Powrót