PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Urząd Morski w Gdyni przedstawił drugą wersję projektu PZPPOM

02-01-2019
Aktualności Polska » Polska

W dniu 02.01.2019 r. Urząd Morski w Gdyni opublikował kolejną wersję projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, uwzględniającą uwagi i wnioski interesariuszy zebrane do dnia 01.08.2018 r. Projekt Planu uwzględnia część wniosków złożonych w trybie konsultacji publicznych w dniu 01.08.2018 r. przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej dotyczących m. in. trybu realizacji projektów morskich farm wiatrowych oraz rozszerzenia obszarów przeznaczonych pod ich rozwój.

 

Projekt wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem https://lnkd.in/dnXMuSC

Powrót