PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Trwają prace nad drugą wersją projektu ustawy OZE

22-03-2012
Aktualności Polska » Polska

 

Z informacji przedstawionych na portalu cire.pl wynika, Ministerstwo Gospodarki kończy prace nad drugą wersją projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Według zapowiedzi resortu uwzględniono w nim wiele postulatów branży OZE. Zmiany mają dotyczyć m.in. obowiązku zakupu zielonej energii oraz jej ceny, wartości opłaty zastępczej, sposobu określania współczynników korekcyjnych oraz ułatwień dla mikroinstalacji.

W nowej wersji ustawy ma zostać przywrócony obowiązek zakupu zielonej energii także dla dużych instalacji OZE po średniej cenie z rynku konkurencyjnego w ubiegłym roku, waloryzowanej corocznie wskaźnikiem inflacji. Podobnie końcowa wartość opłaty zastępczej ma uwzględniać stały koszt opłaty waloryzowany o wskaźnik inflacji. Z kolei współczynniki korekcyjne mają być ustalane przez ministra w taki sposób, by umożliwiały osiągnięcie dochodu przynajmniej równego rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Natomiast problem z nadpodażą zielonych certyfikatów miałby rozwiązać obowiązek monitorowania cen transakcyjnych przez Towarową Giełdę Energii. W przypadku odnotowania średniej ceny świadectw pochodzenia przez dwa kolejne kwartały na poziomie poniżej 80 proc. opłaty zastępczej Minister Gospodarki mógłby wydać rozporządzenie podwyższające wskaźnik obowiązkowego udziału OZE.

Nowa wersja ustawy o OZE zostanie prawdopodobnie po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana podczas konferencji uzgodnieniowych prowadzonych z podmiotami, które uczestniczyły w konsultacjach społecznych. Wcześniej będzie ona omawiana podczas konferencji z przedstawicielami ministerstw i urzędów, które zgłosiły uwagi w konsultacjach międzyresortowych.

Źródło
 

Powrót