PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Trwają konsultacje społeczne dla projektu MFW Bałtyk Środkowy III

24-11-2015
Aktualności Polska » Polska

W dniu 23.11.2015 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku opublikował obwieszczenie dotyczące uruchomienia procesu konsultacji społecznych w ramach procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III.

 

Konsultacje społeczne pierwotnie odbywać się miały w dniach 01-12.2015 – 21.12.2015, ale zostały przedłużone do dnia 11.01.2016. Wszyscy zainteresowani proszeni są w tym czasie o składanie uwag i skarg dotyczących przedmiotowego projektu w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej w siedzibie RDOŚ przy ul. Chmielnej 54/57 w Gdańsku.

 

W tym czasie możliwe będzie zapoznanie się z dokumentacją projektu. Dodatkowo  ze strony http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmwiatrowa-baltyksrodkowyIII można pobrać elektroniczną wersją Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Powrót