PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Studium już gotowe

10-04-2015
Aktualności Polska » Polska

Na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni opublikowano Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, przygotowane przez Instytut Morski w Gdańsku.


Prace nad dokumentem rozpoczęto w 2013 roku. W lipcu oraz w listopadzie 2014 roku Urząd Morski w Gdyni zorganizował spotkania dla interesariuszy, w trakcie których możliwe było poznanie bieżącego stanu prac nad studium oraz jego zakresu. Strony zainteresowane mogły również zgłaszać propozycje do studium w celu jak najlepszej identyfikacji sposobów wykorzystania zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego.


Studium stanowi punkt wyjścia w pracach nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, który zostanie sporządzony do 2020 roku, a rok później na mocy dyrektywy Komisji Europejskiej w życie.

 

Studium oraz załączniki mogą Państwo pobrać po kliknięciu w poniższy link:

http://www.umgdy.gov.pl/?cat=96

 

 

Powrót