PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Stocznia Remontowa Shipbuilding SA buduje dla norweskiego inwestora

08-05-2013
Aktualności Polska » Polska


Statki będące przedmiotem umowy będą jednostkami o długości 95 metrów, a ich nośność pozwoli na transport 4,2 tysiąca ton kabli. Każda z jednostek będzie obsługiwana przez 60-osobową załogę. Realizacja umów zapewni zatrudnienie dla 2000 osób w stoczni oraz firmach kooperujących. Dokumentacja robocza zostanie przygotowana przez firmę Remontowa Marine Design & Construction Sp. z o.o.

Źródło
 

Powrót