PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Statystyki WindEurope za I połowę 2019 r.

16-08-2019
Aktualności Świat » z zagranicy

 

Branża offshore w Europie w I poł. 2019 r.

Krótkie podsumowanie w liczbach:

·         1,9 GW (264 turbiny) zostały przyłączone do sieci w 4 krajach, co łącznie daje 20,3 GW mocy produkcyjnych zainstalowanych w  Europie

·         Wielka Brytania pozostaje liderem w sektorze morskiej energii wiatrowej - 48% wszystkich nowych instalacji podłączono w UK w I poł. 2019 r.

·         4 farmy wiatrowe zostały w pełni oddane do użytku w pierwszej połowie 2019 r., co daje łączną liczbę 106 farm wiatrowych na wodach europejskich.

·         Siemens Gamesa Renewable Energy dostarczył niemal połowę podłączonych turbin, następny w kolejności był MHI Vestas (39%) oraz GE Renewables (13%)

 

1.       Europa z mocą przyłączeniową na poziomie 1,9 GW w I poł. 2019 roku, ma szansę pobić rekord podłączonych instalacji – Wind Europe przewiduje, że do końca 2019 r. ogólna moc wyniesie 3,39 GW.

 

2.       Moc przyłączeniowa instalacji podłączonych w I poł. 2019 r.:

·         Wielka Brytania – 931 MW

·         Dania – 374 MW

·         Belgia – 370 MW

·         Niemcy – 252 MW

 

3.       Hornsea 1 ma szansę stać się największą farmą wiatrową do 2020 r. (616 MW mocy podłączonej w 2019 r., 88 turbin).

Niemcy zakończą instalację turbin i podłączanie do sieci 3 farm wiatrowych do końca 2019 r. :

Deutsche Bucht, EnBW Albatros, EnBW Hohe See.

 

4.       Europejski sektor offshore wind w liczbach łącznie:

·         20 381 MW podłączonych do sieci

·         11 krajów

·         4 811 turbin

·         104 farm wiatrowych

 

5.       Skumulowana wartość mocy zainstalowanych w Europie i liczba turbin:

·         Wielka Brytania – 45% ( 9 116 MW/ 2108 turbin)

·         Niemcy – 33% ( 6 586 MW/ 1351 turbin)

·         Dania – 8,5 % (1 703 MW/ 559 turbin)

·         Belgia – 7,5 % (1 555 MW/ 318 turbin)

·         Holandia – 5,5 % (1 118 MW/ 365 turbin)

·         Pozostałe – 1,5 % (302 MW/ 110 turbin)

 

 

 

 

6.       Skumulowana wartość mocy podłączonej na morzach:

·         Morze Północne – 15 219 MW (3/4 wszystkich mocy podłączonych w Europie)

·         Morze Irlandzkie – 2 930 MW

·         Morze Bałtyckie – 2 219 MW

·         Ocean Atlantycki – 12 MW

 

Wszystkie instalacje podłączone w I poł. 2019 r. stanęły na Morzu Północnym.

7.       Udział producentów turbin wiatrowych w turbinach podłączonych do sieci w pierwszej połowie 2019 r.:

·         Siemens Gamesa – 48% (931 MW, 133 turbiny)

·         MHI Vestas Offshore Wind – 39% (743 MW, 89 turbin)

·         GE Renewable Energy – 13%  (252 MW, 42 turbiny)

 

8.       Udział producentów turbin wiatrowych w turbinach podłączonych do sieci – wartość skumulowana:

·         Siemens Gamesa – 67,5%  (13,7 GW, 3 248 turbin)

·         MHI Vestas – 24% (4,5 GW, 1 157 turbin)

·         Senvion – 4,3% (1,2 GW, 206 turbin)

·         Board Engineering – 1,7 % (0,4 GW, 80 turbin)

·         GE Renewables – 1,5% (0,4 GW, 74 turbiny)

·         Pozostali – 1% (0,07 GW, 46 turbin)

 

Najczęściej instalowane modele turbin:

1.       Simens Gamesa – SWT 7.0-154

2.       MHI Vestas – V164-8,4 MW

3.       GE Renewables – Haliade 150-6 MW

 

9.       Udział inwestorów/ deweloperów w instalacjach podłączonych w pierwszej połowie 2019 r. (Największe spółki):

·         Vatenfall – 19% (ok. 375 MW)

·         Ørsted – 16% (ok. 310 MW)

·         Global Infrastructure Partners - 16% (ok. 310 MW)

·         Elicio – 10% (180 MW)

·         SSE – 7% ( 130 MW)

·         Partners Group – 7% (130 MW)

·         Copenhagen Infrastructure Partners – 6% (110 MW)

I pozostali

 

10.   Udział inwestorów/ deweloperów w podłączonych instalacjach – wartość skumulowana na dzień 30.06.2019 r.:

·         Ørsted – 16% (ok. 3 400 MW)

·         Vatenfall – 8% (ok. 1 700 MW)

·         E.ON – 7% (c.a. 1.500 MW)

·         Innogy – 6% (ok. 1 100 MW)

·         Macquarie Capital – 5% (ok. 950 MW)

·         Northland Power – 3% (ok. 800 MW)

·         Global Infrastructure Partners - 3% (ok. 800 MW)

·         SSE - 3% (ok. 800 MW)

·         Stadwerke München - 3% (ok. 800 MW)

·         Iberdola - 3% (ok. 800 MW)

·         Siemens - 3% (ok. 800 MW)

·         Equinor – 2% (ok. 750 MW)

·         Ocean Breeze Energy – 2% (ok. 750 MW)

·         PKA - 2% (ok. 750 MW)

·         Copenhagen Infrastructure Partners - 2% (ok. 750 MW)

·         Pozostali – 33 %

 

1.       Kable zainstalowane przez producentów w I poł. 2019 r.:

 

Kable wewnętrzne:

·         JDR Cable Systems (Telefonika Kable S.A.) – 133 kable

·         PRYSMIAN Powerlink – 45 kabli

 

Kable zewnętrzne:

·         NKT Group – 3 kable

·         Nexans – 2 kable

·         LS Cable & System – 1 kabel

 

Powrót