PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Stanowisko FNEZ w nawiązaniu do stanowiska MG do uwag zgłoszonych do projektu ustawy o OZE przez MSP w sprawie wysokości wsparcia dla morskich farm wiatrowych

03-01-2013
Aktualności Polska » Polska


W związku z odrzuceniem przez Ministra Gospodarki (MG) propozycji poprawki do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, zgłoszonej przez Ministra Skarbu Państwa (MSP), zwiększającej wysokość współczynnika korekcyjnego dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na obszarach morskich (MFW) z 1,8 na 2,1, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) przedstawiła swoje stanowisko odnośnie tematu.

Pełen tekst dostępny tutaj

 

Powrót