PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Stan aktualny oraz perspektywy brytyjskiej branży offshore

28-02-2014
Aktualności Świat » z zagranicy

 

 

 

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiony zostanie Sector Deal - model brytyjskiego, trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej, kluczowymi deweloperami oraz inwestorami, a stroną rządową.

Oprócz obszernej analizy dokumentu w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.


 

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

 

 

08:30 - 09:15
Rejestracja, kawa powitalna
   
09:15 - 09:30 Przywitanie Gości
   
09:30 - 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
  Przedstawiciel BEIS - Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii) (tbc.)
    Brytyjski rynek offshore wind - status quo/plan rozwoju

  Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
    Geneza i cel podpisania Sector Deal
    Status prawny Sector Deal
    Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
   
10:45 - 11:45 Sesja II: Sector Deal - treść porozumienia
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Szczegółówy zakres dokumentu
    Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
    Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
    Praktyczne zastosowanie Sector Deal
   
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
   
12:00 - 13:00 Sesja III: Sector Deal - architektura oraz metody wdrażania porozumienia
  Benjamin Sykes - Przewodniczący OWIC
  Przedstawiciel BEIS
    Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
    Wdrażanie - praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
   
15:20 - 15:30 Podsumowanie
   
  Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

Formularz rejestracji

 

 

Wielka Brytania stanowi jeden z najsilniejszych rynków w branży morskiej energetyki wiatrowej. O jego kondycji stanowią dane liczbowe, które prezentujemy poniżej.

 

Do końca 2013 roku u brytyjskich wybrzeży funkcjonowały 22 farmy wiatrowe, co przekłada się na 3653 megawaty mocy przyłączonej do sieci energetycznej.  Taka ilość energii zabezpiecza dostawy do przeszło dwóch i pół miliona gospodarstw domowych. Docelowym poziomem mocy realnie wykorzystywanej w systemie energetycznym jest aż 16500 megawatów.

 

Obecnie trwają zaawansowane prace budowlane przy pięciu kolejnych farmach. W ostatnim okresie zatwierdzono również plany budowy siedmiu farm, natomiast jedenaście wciąż oczekuje na akceptację.

 

W planach jest również instalacja nowej generacji turbin, o wiele bardziej wydajnych od stosowanych obecnie 8-megawatowych jednostek.

 

Tak dobre wieści z brytyjskiej branży morskiej energetyki wiatrowej cieszą tym bardziej, że towarzyszą im często niekorzystne okoliczności makroekonomiczne, będące konsekwencją globalnego kryzysu gospodarczego oraz niejasne sygnały, płynące od polityków.

 

Źródło: offshorewind.biz

Powrót