PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Spotkanie w sprawie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

16-07-2014
Archiwum wydarzeń » 2014

15 lipca 2014 roku w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego odbyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Morski w Gdyni, poświęcone planowaniu przestrzennemu polskich obszarów morskich.

 

Było to spotkanie inicjujące proces przygotowania studium uwarunkowań dla właściwego planu przestrzennego zagospodarowania. Według założeń ma ono zostać przygotowane do końca bieżącego roku, by z początkiem roku 2015 możliwe było przystąpienie do prac nad właściwym planem.

 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad sto osób. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci środowisk naukowych oraz wielu branż powiązanych z  przemysłem morskim - rybołówstwa, energetyki wiatrowej, górnictwa morskiego, archeologii, turystyki. W roli prelegentów wystąpili eksperci z Instytutu Morskiego w Gdańsku, odpowiedzialnego za przygotowanie studium - Andrzej Cieślak, Jacek Zaucha, Magdalena Matczak.

 

Podczas pierwszej części spotkania poświęconej teoretycznym założeniom planu, zaprezentowano podstawy prawne działań planistycznych, główne założenia planistów oraz poruszono w kontekście planowania przestrzennego najistotniejsze problemy, dotyczące każdej sfery gospodarki morskiej. Omówiono zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, połowami, przemysłem wydobywczym, morską energetyką wiatrową, dziedzictwem kulturowym, żeglugą i turystyką.

 

Drugą część wypełniła dyskusja z udziałem gości przybyłych na spotkanie. Eksperci udzielali odpowiedzi na zadawane pytania oraz wsłuchiwali się w propozycje zagadnień, zgłaszanych jako potencjalne elementy powstającego studium. Dodatkowo, na specjalnie przygotowanych mapach, ustawionych w sali plenarnej, uczestnicy spotkania mogli w formie graficznej nanosić swoje sugestie i propozycje do studium.

 

Studium przygotowywane przez Instytut Morski w Gdańsku nie będzie miało mocy wiążącej. Stanowiło będzie natomiast swoisty katalog problemów i zagadnień, które powinny zostać uwzględnione we właściwym planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, który zgodnie z unijną dyrektywą musi zostać sporządzony do 2020 roku.

Powrót