PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Wydarzenia

 

Spotkanie robocze w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”

14-07-2014
Wydarzenia »

15 lipca 2014 roku o godzinie 11:30 odbędzie się w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni spotkanie robocze, poświęcone planowaniu przestrzennemu na polskich wodach Morza Bałtyckiego.

 

W spotkaniu uczestniczyć będzie blisko sto osób, reprezentujących głównych interesariuszy procesu planowania przestrzennego polskich obszarów morskich. W trakcie spotkania poruszone zostaną aspekty prawne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne procesu planistycznego. Uczestnicy spotkania wysłuchają m. in. prezentacji ekspertów z Urzędów Morskich oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku. Po cyklu prezentacji i przerwie kawowej rozpocznie się debata z udziałem specjalistów i interesariuszy.

 

 

Powrót