PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Spotkanie robocze na temat inteligentnych specjalizacji na Pomorzu

24-04-2014
Aktualności Polska » Polska

24 kwietnia 2014 roku w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym odbyło się spotkanie przedstawicieli firm i jednostek badawczych, związanych z branżą morską. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 

Celem spotkania było wyłonienie koncepcji utworzenia inteligentnej specjalizacji w regionie pomorskim, związanej z wykorzystaniem zasobów morza.

 

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele firm, zaangażowanych w rozwój morskiej energetyki wiatrowej (Baltex, GSG Towers, Baltic Trade and Invest, Stocznia "Odys") oraz pracownicy instytucji naukowych i jednostek badawczych, takich jak Instytut Morski, Uniwersytet Gdański czy Centrum Techniki Okrętowej. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele firmy InnoBaltica, koordynującej proces wyłaniania inteligentnej specjalizacji Pomorza.

 

Prezes InnoBaltica, Pan Jarosław Pawłowski podkreślił istotną rolę połączenia w projekcie inteligentnej specjalizacji środowiska biznesu oraz nauki, a także dopasowania profilu specjalizacji do faktycznych potrzeb i możliwości regionu.

 

Pan Sebastian Kowalczyk z CTO został nieformalnym koordynatorem prac, związanych z wyłonieniem inteligentnej specjalizacji w branży morskiej.

 

Kolejne spotkanie poświęcone inteligentynym specjalizacjom zaplanowano na 29 maja w siedzibie firmy InnoBaltica.

 

 

     

 

Powrót