PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Spotkanie robocze Członków Wspierających PTMEW

21-07-2015
Archiwum wydarzeń » 2015

W dniu 17 lipca br. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyło się spotkanie robocze dla Członków Wspierających PTMEW, które jednocześnie stanowiło pierwsze, nieformalne zebranie Rady Programowej Towarzystwa.

 

W programie spotkania znalazło się m. in omówienie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz przedstawienie harmonogramu działań na najbliższy okres. Ponadto przedstawione zostały charakterystyki programów unijnych, w ramach których PTMEW wraz z Partnerami będzie wnioskowało o dofinansowanie projektów.

 

Obecnym na spotkaniu przedstawicielom Członków Wspierających PTMEW przedstawione zostały wstepnie zarysowane koncepcje projektów, po czym nastąpiła dyskusja.

 

Dodatkowo podczas spotkania omówiono nowe sposoby współpracy pomiędzy zespołem PTMEW a gronem Członków Wspierających. Program spotkania zamykała dyskusja na tematy dotyczące w sposób bezpośredni organizacji pracy Towarzystwa.

Powrót