PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Spotkanie nt. Koncepcji budowy sieci przesyłowych na Morzu Bałtyckim

27-07-2012
Archiwum wydarzeń » 2012


W dniu 19 czerwca b.r. w Konstancinie-Jeziornej odbyło się spotkanie zorganizowane przez PSE Operator S.A. poświęcone omówieniu „Koncepcji budowy sieci przesyłowych na Morzu Bałtyckim”, opracowanej przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PSE Operator S.A., Ministerstwa Gospodarki, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

W wyniku dyskusji ustalono powołanie zespołów roboczych, których zadaniem będzie opracowanie rekomendacji dla obszarów związanych z morskimi farmami wiatrowymi dotyczących określenia:

  • wielkości morskich farm wiatrowych, którą będzie można przyłączyć do KSE do roku 2030
  • sposobów i kosztów wprowadzenia energii elektrycznej produkowanej przez morskie farmy wiatrowe na ląd
  • potrzeb i kosztów rozbudowy sieci przesyłowej na lądzie dla przesyłu energii elektrycznej produkowanej przez morskie farmy wiatrowe do centrów odbioru w oparciu o rekomendacje z podpunktu a.
  • celów dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w aktualizacji dokumentu „Polityka energetyczna Polski”


 

Powrót