PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Spotkanie koordynacyjne w ramach projektu 4POWER

02-04-2014
Archiwum wydarzeń » 2014

Przedmiotem spotkania było zaprezentowanie kondycji oraz perspektyw dla polskiej branży offshore w kontekście ukazania energetyki wiatrowej jako propozycji specjalizacji dla regionu pomorskiego.

 

Prezentację na ten temat przedstawił Pan Prezes PTMEW Mariusz Witoński. Analizę stanu prawnego polskiej branży OZE zaprezentował Pan Mariusz Wójcik z FNEZ. Pan Juliusz Gajewski reprezentujący Instytut Morski, przeprowadził analizę szans i zagrożeń dla rozwoju polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej, natomiast Pan Sebastian Kowalczyk z CTO przedstawił projekty badawczo-rozwojowe w tym zakresie.

 

Po części poświęconej prezentacjom miała miejsce ożywiona dyskusja, służąca wymianie poglądów na temat stanu polskiego sektora offshore. Jej dominującym akcentem była potrzeba stworzenia spójnego, jednolitego projektu dla morskiej energetyki wiatrowej, który powinien skupiać jak największą liczbę podmiotów, działającą w tej branży, bowiem spójny i duży projekt ma szansę na przychylność ze strony władz centralnych.

 

Dyskusja znajdzie swój ciąg dalszy 8 kwietnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym podczas spotkania, które organizuje Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Powrót