PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu 4POWER

31-03-2014
Aktualności Polska » Polska

 

ABB transformer stations factory in Łódź

 

 

 
Projekt 4 Power poświęcony jest rozwojowi gospodarki regionów nadmorskich w oparciu o morską energetykę wiatrową. Zakłada w tym zakresie partnerstwo sektora publicznego i prywatnego. Polscy lobbyści liczą na przyciągnięcie inwestorów, lecz nie ukrywają, że istniejący stan prawny nie zapewnia im odpowiednich warunków inwestycyjnych, a rząd nie podejmuje działań zmierzających w stronę. Projekt 4 Power skupia się więc na możliwych działaniach w ramach polityki regionalnej w obowiązującym systemie prawnym.
 
 
 
Największym problemem zdefiniowanym na jednodniowej konferencji w dniu 27. marca jest brak wpływu entuzjastów morskiej energetyki wiatrowej na decydentów, a o za tym idzie brak konkretnych działań ze strony rządu i parlamentu.
 
 
 

Powrót