PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Wydarzenia

 

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu 4POWER

25-03-2014
Wydarzenia » 2014

 

 

 

 

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiony zostanie Sector Deal - model brytyjskiego, trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej, kluczowymi deweloperami oraz inwestorami, a stroną rządową.

Oprócz obszernej analizy dokumentu w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.


 

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

 

 

08:30 - 09:15
Rejestracja, kawa powitalna
   
09:15 - 09:30 Przywitanie Gości
   
09:30 - 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
  Przedstawiciel BEIS - Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii) (tbc.)
    Brytyjski rynek offshore wind - status quo/plan rozwoju

  Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
    Geneza i cel podpisania Sector Deal
    Status prawny Sector Deal
    Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
   
10:45 - 11:45 Sesja II: Sector Deal - treść porozumienia
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Szczegółówy zakres dokumentu
    Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
    Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
    Praktyczne zastosowanie Sector Deal
   
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
   
12:00 - 13:00 Sesja III: Sector Deal - architektura oraz metody wdrażania porozumienia
  Benjamin Sykes - Przewodniczący OWIC
  Przedstawiciel BEIS
    Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
    Wdrażanie - praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
   
15:20 - 15:30 Podsumowanie
   
  Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

Formularz rejestracji

 

 
W związku z realizacją międzynarodowego projektu 4POWER, poświęconego rozwojowi gospodarki regionów nadmorskich w oparciu o morską energetykę wiatrową, Instytut Morski w Gdańsku zaprasza na spotkanie konsultacyjen dokumentu o roboczym tytule "Plan działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich".
 
 
"Plan działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich" zawiera propocycje przedsięwzięć planowanych do realizacji na poizomie regionu, poświęconych aspektom decydującym o konurencyjności krajowych podmiotów na rynku międzynarodowym, jak również jakości i tempie wzrostu sektora morskiej energetyki wiatrowej i offshore.
 
Wspomniane działania dotyczą takich obszarów jak współpraca badawczo-rozwojowa, infrastruktura portowa oraz badawcza i szkoleniowa, edukacji, akceptacja społeczna.
 
 
Spotkanie odbędzie się 27 marca 2014 roku, w Hotelu Scandic, przy ul. Podawle Grodzkie 9, w Gdańsku, w godzinach 10:00-14:00, sala Kopenhaga.
 
 

 

 

 

Powrót