PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Spotkanie eksperckie poświęcone wyzwaniom dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

30-04-2012
Archiwum wydarzeń » 2012

 

W połowie kwietnia b.r., w siedzibie Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej odbyło się spotkanie eksperckie poświęcone obecnym wydarzeniom w sektorze morskiej energetyki wiatrowej oraz potencjalnym kierunkom jego rozwoju.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji morskiej - Urzędu Morskiego w Gdyni, jednostek naukowo-badawczych – Instytutu Morskiego w Gdańsku, Morskiego Centrum Eko-energii i Eko-systemu (MORCEKO) oraz stowarzyszeń branżowych – Stowarzyszenia Pracodawców Forum Okrętowe, Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, jak również Agencji Rozwoju Pomorza - Programu Invest in Pomerania.


Program spotkania wypełniła dyskusja poświęcona istotnym wydarzeniom dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, na przestrzeni minionego roku oraz wynikającym z nich zagrożeniom i szansom, jak również wyzwaniom czekających inwestorów oraz dostawców produktów i usług dla sektora energetyki morskiej. Szczególne miejsce w dyskusji zajęły kwestie związane z wdrażaniem ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w zakresie wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych.


Spotkanie oraz dyskusja przyczyniły się do wskazania kierunków działań o charakterze strategicznym, które powinny zostać podjęte w celu efektywnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

 

Powrót