PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Seminarium organizowane przez Wind Energy Info Point

19-03-2013
Wydarzenia »


W ostatnim dniu stycznia 2013 roku, na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej odbyło się seminarium organizowane przez Wind Energy Info Point funkcjonujący w ramach PTMEW, poświęcone możliwościom magazynowania energii elektrycznej w kontekście rozwoju energetyki wiatrowej.

Zagadnienie magazynowania energii staje się coraz bardziej istotnym zagadnieniem w obliczu rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i w perspektywie ok. 10 lat – na morzu oraz konieczności stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej.
Prezentację otwierającą seminarium wygłosił wiceprezes PTMEW, p. Mariusz Witoński, który przedstawił projekt WEBSR2 oraz obecny stan rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce oraz perspektywy budowy nowych farm, w szczególności w kontekście planów przyłączeń nowych mocy oraz możliwości przyjęcie wytworzonej mocy przez krajowy system elektroenergetyczny. W prezentacji zawarte zostały także informacje poświęcone planom rozbudowy sieci przesyłowych przez operatora Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ramach podsumowania wskazane zostały działania, które powinny zostać podjęte w kierunku rozwoju systemów magazynowania energii.

W dalszej części przedstawione zostały zagadnienia dotyczące rozwoju morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz ich potencjalny wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej. Prezentacja wygłoszona została przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Lubośnego oraz dr inż. Jacka Klucznika z WEiA PG.
Kolejna prezentacja wygłoszona przez p. Marcina Włodarskiego (PTMEW) poświęcona była projektowi badawczemu ADELE, realizowanemu w Niemczech przez koncern energetyczny RWE. Projekt dotyczy wypracowania efektywnych rozwiązań w zakresie technologii magazynowania sprężonego powietrza (CAES – Compressed-Air Energy Storage).
Ostatnią z prezentacji wygłosił p. Leszek Wolski z Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku, który przedstawił działania Instytutu w zakresie badań nad rozwiązaniami magazynowania energii w energetyce rozproszonej, opartej na instalacjach małej mocy, takich jak mikroturbiny wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne.

Spotkanie zakończyła dyskusja poświęcona działaniom, które należałoby podjąć celem zainicjowania prac badawczych i legislacyjnych, wspierających rozwój i wdrażanie technologii magazynowania energii.

Program konferencji


 

 
 

Powrót