PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Seminarium "Offshore Wind Energy - Grid & Energy Storage"

11-09-2015
Archiwum wydarzeń » 2015

9 września 2015 roku w Gdańsku, w ramach Targów BALTEXPO odbyło się Seminarium zatytułowane "Offshore Wind Energy - Grid & Energy Storage", którego organizatorem było PTMEW. Zgodnie z tytułem Seminarium jego tematyka obejmowała zagadnienia związane z morskimi sieciami przesyłowymi oraz magazynowaniem energii.

 

Pierwszą sesję otworzył prezentacją wprowadzającą Prezes PTMEW Mariusz Witoński. Następnie w imieniu firmy DNV - GL głos zabrał Pan Damian Garsta, prezentując działalność towarzystwa klasyfikacyjnego w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, w tym kabli morskich. Uczestnicy seminarium mieli również unikatową okazję do obejrzenia prezentacji DNV - GL na temat koordynowanego przez tę firmę, międzysektorowego projektu Nikashima, polegającego na stworzeniu w regionie Azji i Pacyfiku do 2050 roku dużej ilości zespołów morskich turbin wiatrowych wraz z podwodnymi magazynami energii.

 

Po przerwie i części networkingowej rozpoczęła się druga sesja, poświęcona magazynowaniu energii. Pan Mieczysław Wrocławski z firmy Energa-Operator S.A. przedstawił prezentację ukazującą działania firmy na kierunku rozwoju inteligentnych sieci energetycznych oraz technologii magazynowania energii. Ekspert PTMEW Remigiusz Joeck dokonał przeglądu technologii magazynowania energii oraz zaprezentował przykłady gotowych instalacji magazynujących. Dr inż. Stanisław Abramik z Instytutu Elektrotechniki przybliżył słuchaczom zamysł oraz zasadę działania superkondensatorów, a także zaprezentował możliwości zastosowania ich w systemach magazynowania energii.

 

Po części wypełnionej prezentacjami prelegenci zostali zaproszeni w charakterze ekspertów do panelu dyskusyjnego, poświęconego przyszłości energetyki ze szczególnym uwzględnieniem wątków magazynowania energii. Uczestnicy panelu zgodnie uznali, że jest to nieunikniony kierunek rozwoju energetyki. Program Seminarium wieńczyła seria pytań zadawnych przez publiczność.

 

Seminarium było wydarzeniem wprowadzającym i zapowiadającym Międzynarodową Konferencję "Offshore Grid & Energy Storage" organizowaną przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w dniach 13-14 stycznia 2016 roku w Gdyni.

Powrót