PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Wydarzenia

 

Seminarium "Offshore Grid & Energy Storage"

05-08-2015
Wydarzenia » 2015

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej zaprasza na Seminarium “Offshore Grid & Energy Storage”, który odbędzie się 9 września 2015 roku w Gdańsku w trakcie Międzynarodowych Targów BALTEXPO 2015.

 

Budowa zintegrowanych morskich sieci przesyłowych, przyłączy morskich elektrowni wiatrowych oraz systemów magazynowania energii będzie w niedalekiej przyszłości stanowić istotny element strategii rozwoju systemów elektroenergetycznych w krajach położnych nad Morzem Bałtyckim, w tym w Polsce. Działania te przyczynią się do integracji rynków energetycznych, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie.

 

Seminarium “Offshore Grid & Energy Storage” będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi doświadczeniami oraz kierunkami rozwoju elektroenergetycznych systemów przesyłowych na morzu, w tym przede wszystkim przyłączy morskich farm wiatrowych.

 

W trakcie seminarium przedstawione zostaną prezentacje dotyczące m.in. wybranych zagadnień planowania, budowy i eksploatacji sieci przesyłowych na morzu oraz organizacji łańcucha dostaw dla sektora sieci morskich.

 

Seminarium “Offshore Grid & Energy Storage” będzie ponadto jednym z pierwszych spotkań dedykowanych magazynowaniu energii, w tym w skojarzeniu z pracą morskich elektrowni wiatrowych.

 

Organizacja wydarzenia w ramach Międzynarodowych Targów BALTEXPO 2015, odbywających się w dniach 7-9 września 2015 umożliwia uczestnikom konferencji odwiedzenie części ekspozycyjnej targów oraz udział w imprezach towarzyszących.

 

Karta zgłoszenia:


 

Powrót