PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Seminarium “Morska energetyka wiatrowa – perspektywy rozwoju

23-05-2013
Aktualności Polska » Polska


21 maja, na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, odbyło się seminarium pt. „Morska energetyka wiatrowa – perspektywy rozwoju”, zorganizowane z inicjatywy WTMiT ZUT w Szczecinie, z udziałem przedstawicieli PTMEW – Mariusza Witońskiego, Macieja Bartmańskiego i Marcina Włodarskiego. Seminarium zorganizowane zostało w związku z rosnącym zainteresowaniem sektora morskiego szansami związanymi z rozwojem europejskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej, jak również perspektywami rozwoju rynku krajowego. Odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw jest przygotowanie specjalistów będących w stanie sprostać potrzebom nowej gałęzi gospodarki.

W ramach seminarium, Mariusz Witoński i Marcin Włodarski wygłosili prezentacje poświęcone obecnemu stanowi
i perspektywom rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz technicznym i logistycznym aspektom budowy morskich farm wiatrowych. Działalność badawcza i dydaktyczna ZUT w obszarach kluczowych dla morskiej energetyki wiatrowej została zaprezentowana przez dr hab. inż. Wojciecha Zeńczaka.

Wydarzenie zgromadziło ponad 80 uczestników reprezentujących środowiska akademickie, jak również przedsiębiorstwa z sektora morskiego oraz media branżowe.
 

Powrót