PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Seminaria Siemensa poświęcone morskiej energetyce wiatrowej w Gdańsku i Szczecinie

21-10-2013
Aktualności Polska » Polska

 

W dniach 1 i 7 października z inicjatywy firmy Siemens w urzędach marszałkowskich województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, odbyły się seminaria poświęcone rozwojowi sektora morskiej energetyki wiatrowej. Przedstawiciele władz regionalnych oraz departamentów odpowiedzialnych za rozwój regionalny i planowanie przestrzenne przedstawili uwarunkowania gospodarcze i przestrzenne dla rozwoju przedsięwzięć oraz przemysłu dostarczającego produkty i usługi dla morskich farm wiatrowych.


Ważnym elementem obydwu wydarzeń były prezentacje firmy Siemens – lidera rynku morskich turbin wiatrowych. Przedstawiciel firmy Siemens Jesper Nielsen zaprezentował doświadczenie firmy w rozwoju morskich turbin wiatrowych jak również doświadczenia związane z dostawą morskich turbin wiatrowych dla dużych farm wiatrowych. Szczególnie interesującym projektem z punktu widzenia wpływu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na lokalna gospodarkę była prezentowana duńska farma Anholt, o mocy 400 MW, która jest największą tego typu farmą na Morzu Bałtyckim.


Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej reprezentowane było przez Prezesa Zarządu – Mariusza Witońskiego, który zaprezentował ofertę polskiego przemysłu morskiego dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. W ramach prezentacji przedstawione zostały produkty dostarczone przez pomorskie firmy z sektora stoczniowego dla odbiorców europejskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej.
 

Powrót