PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Sejm zajmie się ustawą o OZE w pierwszej połowie lipca

30-06-2014
Aktualności Polska » Polska
 
Projekt ustawy daje wytwórcy energii elektrycznej z OZE możliwość wyboru między dotychczasowymi zasadami a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego, który ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. Jego ważnym elementem będzie organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Zgodnie z nim minimum 25 proc. energii elektrycznej powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, co ma zapewnić wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów OZE.
 
 
Ustawa o OZE przewiduje również utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO). Jego zadaniem będzie m.in. rozliczanie ujemnego salda między wartością sprzedaży energii elektrycznej i wartością zakupu energii elektrycznej wytworzonej na podstawie funkcjonowania systemu aukcyjnego. Resort gospodarki wskazuje, że ważnym elementem ustawy jest także promocja prosumenckiego (prosument to jednocześnie producent i konsument) wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach.
 
 
Źródło: wnp.pl

Powrót