PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Sejm przyjął projekt ustawy o OZE

16-01-2015
Aktualności Polska » Polska

Długo oczekiwana ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie jeszcze w tym kwartale.

 

Najistotniejsze zapisy ustawy dotyczą modelu wsparcia produkcji "zielonej" energii. Uchwalony przez Sejm projekt zakłada odejście od świadectw pochodzenia na rzecz systemu aukcyjnego z piętnastoletnim okresem wsparcia dla producenta energii ze źródeł odnawialnych w postaci gwarancji zakupu wyprodukowanej energii przez państwo.

 

Istotne zapisy dotyczą również systemu taryf stałych dla producentów energii, pochodzącej z tzw. "mikroźródeł" o mocach do 3 oraz do 10 kW. Stała cena za prąd ze źródeł do 3 kW przez 15 lat ma wynosić 75 groszy za kilowatogodzinę energii z hydroenergii, energii wiatrowej i słonecznej. Stała cena energii ma obowiązywać też dla źródeł miedzy 3 kW a 10 kW - za jedną kilowatogodzinę energii z biogazu rolniczego - 70 groszy, biogazu ze składowisk - 55 groszy a z oczyszczalni ścieków - 45 groszy. Stała stawka 65 groszy za kilowatogodzinę energii ma obowiązywać dla hydroenergii, energetyki wiatrowej i słonecznej. Dla tych źródeł zapisano również obowiązek zakupu przez 15 lat od oddania instalacji do użytku.

 

Źródło: wnp.pl

 

 

 

Powrót