PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował oczekiwany project ustawy energetycznej

22-05-2012
Aktualności Świat » z zagranicy

 

Projekt ustawy zawiera mechanizmy wsparcia i zachęty mające na celu uruchomienie kapitału w wysokości 110 miliardów GBP w niskoemisyjne technologie energetyczne, przede wszystkim morską energetykę wiatrową i elektrownie jądrowe. Ustawa zawiera również mechanizm wsparcia dla rozwoju elektrowni gazowych jako zabezpieczenia produkcji energii, w czasie przestoju technologii wykorzystujących energię wiatrową. Krytycy wskazują, że ustawa nie przyczyni się do obniżenia cen energii oraz faworyzuje energetykę jądrową kosztem energetyki odnawialnej.


Źródło

 

Powrót