PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki dot. ceny referencyjnej energii z OZE

17-09-2015
Aktualności Polska » Polska

Opublikowany 15.09.2015 projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej w tzw. aukcjach OZE dla morskiej energetyki wiatrowej zakłada cenę na poziomie 470 zł /MWh.Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, które potrwają do 30.09.2015. Po konsultacjach z gronem Członków Wspierających PTMEW wystosuje pismo z oficjalnym stanowiskiem w tej sprawie.

 

 

 

Powrót