PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o OZE

09-04-2014
Aktualności Polska » Polska
 
Projekt został przyjęty po przeszło trzyletnim okresie prac legislacyjnych. Projekt ustawy daje wytwórcy energii elektrycznej OZE możliwość wyboru między dotychczasowymi zasadami a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego, który ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. Jego ważnym elementem będzie organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW.
 
 
Zgodnie z założeniami zawartymi w uchwalonym projekcie, energia ze źródeł odnawialnych ma stanowić minimum 25% polskiego miksu energetycznego. Resort gospodarki wskazuje, że ważnym elementem ustawy jest także promocja prosumenckiego wytwarzania energii dzięki zwiększeniu poziomu rentowności w mikroinstalacje. Projekt ustawy o OZE zakłada, że działalność gospodarcza w małej instalacji wymagała jedynie wpisu do rejestru wytwórców, a nie jak dotychczas podlegała skomplikowanej procedurze koncesyjnej.
 
 
Projekt ustawy zostanie teraz przekazany pod  obrady Sejmu. Vacatio legis dla ustawy o OZE wynosi 30 dni.
 
 
Źródło: wnp.pl

Powrót