PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PTMEW wystąpiło o dotację z funduszu norweskiego

30-06-2014
Aktualności Polska » Polska

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w partnerstwie z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Institute of Marine Research w Bergen złożyło dziś wniosek o grant z funduszy norweskich na zrealizowanie projektu, poświęconego planowaniu przestrzennemu polskich obszarów morskich.

 

Główną ideą projektu jest podniesienie poziomu partycypacji społecznej, która ma niebagatelne znaczenie dla właściwego przebiegu procesu przygotowania i realizacji planu. Zaplanowany w ramach projektu cykl seminariów informacyjnych oraz konsultacji społecznych będzie narzędziem, które pozwoli społecznościom lokalnym w największych ośrodkach miejskich regionu pomorskiego wziąć aktywny udział w planowaniu obszarów morskich. 

 

Ocena wniosku pełnego wydana zostanie z dniem 4 sierpnia bieżącego roku. Wniosek wstępny, złożony przez PTMEW w kwietniu tego roku, został pozytywnie zaopiniowany i dopuszczony do etapu finałowego.

 

 

Powrót