PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PTMEW podpisało umowę o współpracy z Wind Energy Network z Rostocku

15-03-2013
Aktualności Polska » Polska


W dniu 13 marca br. w Warszawie Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej podpisało umowę o współpracy ze stowarzyszeniem Wind Energy Network z siedzibą w Rostocku, skupiającym ponad 100 przedsiębiorstw działających na niemieckim rynku morskiej energetyki wiatrowej.

Umowa została podpisana podczas polsko-niemieckiego seminarium poświęconego możliwościom współpracy w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, zrealizowanego w ramach misji biznesowej niemieckich przedsiębiorstw do Polski, zorganizowanej przez PTMEW, Rostock Business and Technology Development oraz Wind Energy Network. Misja była elementem projektu South Baltic Offshore Energy Regions (SB OFFER), współfinansowanego ze środków UE w ramach programu współpracy transgranicznej „Południowy Bałtyk”.

Umowa zawarta pomiędzy PTMEW i WEN przewiduje prowadzenie wspólnych działań na rzecz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, wspierania współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorstw, upowszechniania specjalistycznej wiedzy, budowania społecznej akceptacji dla morskiej energetyki wiatrowej.
 

Powrót