PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PTMEW na Pomorskich Dniach Energii 2012

25-10-2012
Aktualności Polska » Polska


Tegoroczna edycja Pomorskich Dni Energii gościła dwa wydarzenia poświęcone energetyce wiatrowej z udziałem Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Pierwszego dnia targów (25 października), odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane w ramach międzynarodowego projektu pt. Wind Energy in the Baltic Sea Region – the following (WEBSR2). Działania zrealizowane w ramach projektu dotyczyły barier natury prawnej, finansowej i technicznej, uniemożliwiających dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej.

Podczas konferencji zaprezentowano stan rozwoju sektora energetyki wiatrowej na Litwie i w Polsce, a także doświadczenia w zakresie współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami, na rzecz zwiększenia akceptacji energetyki wiatrowej oraz przykłady współpracy instytucji samorządowych na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie planowania przestrzennego. W bloku poświęconym zagadnieniom magazynowania energii, dr inż. Andrzej Augusiak z Wydziału Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej zaprezentował inicjatywę LINTE^2, która otrzymała wsparcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W jej ramach możliwe było wybudowanie laboratorium, które wesprze badania i rozwój nowych technologii umożliwiających współpracę wielu źródeł energii elektrycznej, a w szczególności tych wykorzystujących źródła odnawialne, w ramach systemu przesyłu i dystrybucji energii.

Drugiego dnia targów, odbyło się szkolenie realizowane w ramach projektu South Baltic Offshore Energy Regions, zorganizowane przez partnera projektu - Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT. W programie „Crash course” czyli jednodniowego szkolenia poświęconego technicznym, planistycznym i środowiskowym aspektom morskiej energetyki wiatrowej. Szkolenie prowadzone było przez specjalistów z duńskiej Politechniki w Riso. W ramach szkolenia miało również miejsce wystąpienie wiceprezesa PTMEW – Mariusza Witońskiego, który wygłosił prezentację poświęconą obecnemu stanowi oraz perspektywom rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie i Polsce.
 

Powrót