PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

PTMEW na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym 2015

15-05-2015
Archiwum wydarzeń » 2015

14 maja 2015 Prezes PTMEW Mariusz Witoński wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. "Polityka klimatyczna UE 2030 - wpływ na polską gospodarkę", zorganizaowanym w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2015.

 

Prezes PTMEW w trakcie dyskusji silnie akcentował potrzebę rozwijania polskiego sektora OZE ze znaczącym udziałem morskiej energetyki wiatrowej. Wskazywał na potencjał Polski w zakresie rozwoju tej gałęzi energetyki: dynamicznie rozwijający się przemysł stoczniowy, sprofilowany m. in. na produkcję dla morskiej energetyki wiatrowej oraz doskonałe uwarunkowania środowiskowe na polskich wodach Morza Bałtyckiego.

 

 

Był to silny głos w dyskusji na temat przyszłości polskiego sektora elektroenergetycznego, zwłaszcza jeżeli chodzi o plany i kierunki inwestycji w OZE w perspektywie do 2020, nową politykę klimatyczną 2030 w kontekście krajowych możliwości zwiększania udziału OZE w bilansie oraz niezbędnych nakładów na inwestycje do 2040 roku i źródeł pozyskiwania kapitału. Koniec panelu zamknęła dyskusja dotycząca roli funduszy unijnych w rozwoju produkcji OZE.

Powrót