PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

PTMEW na konferencji Wind&Maritime 2013 w Rostocku

08-05-2013
Aktualności Świat » z zagranicy

 

W dniach 24 – 25 kwietnia, przedstawiciele PTMEW – Mariusz Witoński i Marcin Włodarski uczestniczyli w konferencji „Wind&Maritim 2013”, organizowanej po raz kolejny w Rostocku przez Wind Energy Network – jedną z największych niemieckich organizacji zrzeszających przedsiębiorców z sektora energetyki wiatrowej.
Konferencja „Wind&Maritime” jest istotnym wydarzeniem branżowym, umożliwiającym zapoznanie się z aktualnym stanem i perspektywami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów z deweloperami i dostawcami działającymi w tym sektorze na rynku niemieckim.

Drugiego dnia konferencji, w ramach sesji poświęconej morskiej energetyce wiatrowej na Morzu Bałtyckim, Mariusz Witoński - wiceprezes PTMEW, wygłosił prezentację charakteryzującą stan i perspektywy rozwoju polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Na zakończenie sesji odbyła się dyskusja podsumowująca sytuację sektora w Szwecji, Polsce, Niemczech i na Litwie, w ramach której podkreślono m.in. zasadność uruchomienia skoordynowanych działań na poziomie międzynarodowym, umożliwiających planowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy transgranicznych sieci morskich.

Przedstawiciele PTMEW wzięli również udział w otwarciu stałej ekspozycji poświęconej morskiej, stanowiącej element punktu informacyjnego o morskiej energetyce wiatrowej, zlokalizowanej na historycznej jednostce zacumowanej przy jednym z nabrzeży portu w Rostocku. Dzięki zastosowaniu multimediów oraz modeli konstrukcji, wystawa przybliża rozwiązania technologiczne stosowane przy budowie farm wiatrowych na dużych głębokościach jak również wyzwania dotyczące rozwoju technologii.

Od lewej: Mariusz Witoński (PTMEW), Nerijus Blazauskas (Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa), Andreas Wagner (Fundacja na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej, Niemcy), Lennart Värmby (Ministerstwo Przedsiębiorczości, Energii i Komunikacji, Szwecja), Morten Basse Jensen (Offshore Center Danmark)

 

Powrót