PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

PTMEW na Konferencji III Bałtycki Okrągły Stół

20-11-2014
Archiwum wydarzeń » 2014

17.11.2014 PTMEW uczestniczyło w Konferencji III Bałtycki Okrągly Stół. Tematem przewodnim Konferencji zorganizowanej przez WWF oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska było planowanie przestrzenne obszaru Morza Bałtyckiego.

 

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz dyskutowano na temat kierunków przyszłych działań w związku z nową dyrektywą unijną, ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich w Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie.

Powrót