PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PTMEW na konferencji „Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki”

14-02-2017
Aktualności Polska » Polska

W dniach 27-28 lutego br. Prezes PTMEW Mariusz Witoński poprowadzi dwie części Konferencji.

 

Sesja pt. "Przemysł energetyki morskiej - szanse i zagrożenia" odbędzie się pierwszego dnia Konferencji. Jej przedmiotem będą następujące zagadnienia:

  • Potencjał gospodarczy polskiego przemysłu energetyki morskiej
  • Warunki systemowe i prawne rozwoju polskiego przemysłu energetyki morskiej
  • Krajowy łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych – potencjał realny, czy wirtualny
  • Konkurencyjność polskiego przemysłu morskiego na rynku krajowym
  • Nowe inwestycje, zagraniczna ekspansja w zakresie dostaw na rzecz morskiej energetyki

 

Prezes Witoński będzie ponadto moderował dyskusję w ramach panelu pt. "Optymalizacja kosztów", w trakcie trwania drugiego dnia Konferencji. Kwestie, które zostaną poruszone w trakcie rozmowy, dotyczyły będą m. in.:

  • Aktualnych kosztów inwestycji morskich – co powoduje ich redukcję
  • Rozwoju technologii oraz dalszych perspektyw wzrostu konkurencyjności morskich farm wiatrowych
  • Wpływu organizacji i zarządzania łańcuchem dostaw na koszty inwestycyjne
  • Dobrych praktyk i błędów w kampaniach pomiarów wietrzności oraz ich wpływu na koszty inwestycji

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

 

 

 

 

Powrót